2 / 4

Dub

Stůl sestává ze dvou fošen řezaných z jednoho kmene položených na podnoži z oceli.